Nyheter 14.1.2021

Tillförlitlig statistik lyfts fram under temaåret för forskningsbaserad kunskap

Statistikcentralen deltar i temaåret för forskningsbaserad kunskap som firas i år. Vi publicerar statistiska uppgifter och artiklar samt ordnar webbinarier för olika målgrupper temaåret till ära.

Syftet med temaåret för forskningsbaserad kunskap är att göra den forskningsbaserade kunskapen allt synligare. ”Också Statistikcentralen vill dra sitt strå till stacken och anordnar under året flera webbinarier, där man sätter sig in i användningen av statistik och förmågan att läsa statistik. Vi vill rikta informationen särskilt till unga via statistiktävlingar och genom att under Vetenskapsdagarna ordna workshoppar för unga. På vår webbplats publiceras dessutom en artikelserie om det finländska barnet på basis av statistik”, säger gruppchef Reija Helenius vid Statistikcentralen. Helenius är medlem i styrgruppen för temaåret för forskningsbaserad kunskap.

För att fungera behöver samhället forskningsbaserad kunskap. Tillförlitlig statistik tecknar en bild av utvecklingen i samhället som stöd för beslutsfattandet. Den forskningsbaserade kunskapen förs också närmare medborgarna under året.

Den första delen av webbinarserien anordnas 26.1 under rubriken Totta vai tarua – ota avuksi tilastot! (Ung. Sant eller falskt – ta hjälp av statistiken!) Under webbinariet funderar man på vad statistik behövs för, hur man tolkar statistik och hur man särskiljer påhittad information från statistisk information. Det avgiftsfria webbinariet arrangeras tillsammans med Statistiska Samfundet i Finland. Webbinarieserien fortsätter bl.a. med ämnen som gäller kunskapsledning, regional information och hållbar utveckling.

Artikelserien Suomalainen lapsi (ung. Barn i Finland) startar i april. På basis av artiklarna planeras också seminarier.

Bakom temaåret för forskningsbaserad kunskap ligger Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi och Vetenskapliga samfundens delegation. Utöver Statistikcentralen deltar också ett flertal organisationer i temaårets nätverksarbete.

Temaåret syns också i våra sociala medier, där man kan följa ämnet med hashtaggarna #tutkituntiedonteemavuosi och #tttv21.

Förfrågningar: gruppchef Reija Helenius, Statistikcentralen, tfn 029 551 3677, förnamn.efternamn@stat.fi

Webbplatsen för temaåret för forskningsbaserad kunskap: https://tutkittutieto.fi/sv/