Uutisia 21.9.2017

Ulkomaalaistaustaisten työ ja hyvinvointi -aineisto tutkijoiden käyttöön

Jatkamme tilastoaineistojen avaamista tutkimuskäyttöön. Uusin lisäys Taika-aineistokatalogiin on Ulkomaalaistaustaisten työ ja hyvinvointi -tutkimuksen survey-aineisto.

Tilastokeskus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttivat vuonna 2014 Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimuksen (UTH-tutkimus), koska tietotarve ulkomaista syntyperää olevan väestön kotoutumisesta oli kasvanut.

Tutkimuksessa kerättiin tietoa ulkomaista syntyperää olevien työmarkkinatilanteesta, koulutuksesta, työ- ja toimintakyvystä, fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä, mahdollisista syrjintäkokemuksista sekä palveluiden tarpeesta.

Tutkimukseen valittiin satunnaisesti 5 449 henkilöä, joiden vanhemmat olivat syntyneet ulkomailla. Tiedot kerättiin käyntihaastatteluina ja otos oli valtakunnallisesti edustava. Haastattelutietojen lisäksi aineistoon liitettiin monipuolisia rekisteritietoja.

Tutkimusaineisto kokonaisuudessaan etäkäyttöön

Kaikki tutkimuksen osiot ovat nyt saatavissa tutkimustarkoituksia varten etäkäyttöön. Aineisto käsitellään niin, että vastaajat eivät ole tunnistettavissa.

Tutkimusaineiston kuvaukset löytyvät Taika-tutkimusaineistokatalogista. Tutkimusaineisto sisältää seuraavat osiot:

Työ ja koulutus

 • Demografiset, muuttoon liittyvät ja tekniset muuttujat
 • Työmarkkinatilanne (mm. ammatti, työaika, työnhaku, esteet työmarkkinoilla)
 • Koulutus (mm. koulutustausta, kielitaito, osallistuminen opetukseen)

Terveys ja hyvinvointi

 • Terveys
 • Naisten terveys
 • Mieliala ja traumakokemukset
 • Syrjintä
 • Sosiaalinen hyvinvointi ja osallistuminen
 • Työkyky, toimintakyky
 • Elintavat
 • Elinolosuhteet ja tulot
 • Elämänlaatu
 • Palveluiden käyttö
 • Työhön liittyvät asenteet ja tuki

Aineistoa voi anoa tutkimuskäyttöön käyttölupahakemuksella Tilastokeskuksen tutkijapalveluiden kautta: tutkijapalvelut@stat.fi.

Lisätietoja:
Yliaktuaari Liisa Larja p. 029 551 3461, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Ulkomaalaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi Suomessa 2014 -julkaisu (pdf)

Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -teemasivusto

Jaa