Nyheter 15.11.2021

Vår webbplats förnyas – testa statistikgrenarnas betasidor och ge respons

Vi förnyar innehållet och strukturen på vår webbplats för att allt bättre kunna betjäna alla som behöver statistisk information. Vi har börjat med att förnya sidorna för statistisk information och därifrån fortsätter vi till det övriga innehållet.  

Med hjälp av betasidorna för statistisk information testar vi hur de nya statistiksidorna fungerar ur användarnas synvinkel.  

På betasidorna hittar du nya typer av meddelanden om tre olika statistikgrenar: 

Konsumenternas förtroende 

Nationalräkenskaper, årsvis   

Utrikes sjöfart 

Figurerna i meddelandena har förnyats: från dem kommer du till källan för de siffror som presenteras i figuren, dvs. till databastabellen. Du kan också ladda ner uppgifterna eller spara figuren som en fil. 

På betasidorna hittar du också tidpunkterna för meddelandena och uppdateringen av databastabeller nästa år samt den förnyade sökvägen till databasuppgifter.  

Berätta vad du tycker om våra betasidor! Gå till responsblanketten

Betasidorna och responsenkäten är öppna till slutet av januari 2022. 

Observera att innehållet på betasidorna inte uppdateras. De senaste statistikuppgifterna finns fortfarande på adressen www.stat.fi.   

 
Förfrågningar: Juhani Kauppo, 0295 512 679