Kasvavat ja kannattavat terveyspalvelut kiinnostavat sijoittajia

  1. Kannattavampi kuin muut palvelualat
  2. Kehitysnäkymät kiinnostavat ulkomaisiakin sijoittajia
  3. Hintaindeksi yksityisille terveyspalveluille
  4. Haastava toimiala tilastoinnille

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Hintaindeksi yksityisille terveyspalveluille

Kirjoittaja: Elina Pääkkö työskentelee asiantuntijana Hinnat ja palkat -yksikössä Tilastokeskuksessa

Tilastokeskus on kehittämässä hintaindeksiä, joka kuvaa yksityisten terveyspalvelujen hintakehitystä palveluja tuottavien yritysten näkökulmasta.

Yksityisten terveyspalvelujen hintaindeksi perustuu hintatietoihin, joita otokseen valikoituneet terveyspalveluja tuottavat yritykset raportoivat Tilastokeskukselle. Tiedonkeruu alkaa kuluvan vuoden alussa.

Indeksin painopisteet ovat työterveyshuollon palveluissa ja kuluttajille tuotetuissa palveluissa. Työterveyshuollon osalta seurataan lääkärien ja työterveyshoitajien vastaanottopalvelujen sekä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksien hintakehitystä. Tilastossa seurataan myös kotitalouksien käyttämien erikois- ja yleislääkäripalvelujen hintoja. Palvelutuotteista tiedonkeruun ulkopuolelle rajataan tässä vaiheessa muun muassa hammaslääkäripalvelut ja fysioterapiapalvelut sekä kuntien ja kuntayhtymien ostopalvelut.

Yksityisten terveyspalvelujen hintaindeksi tulee valmistuessaan osaksi palvelujen tuottajahintaindeksiä, joka kuvaa eri palvelutoimialojen hintakehitystä tuottajan näkökulmasta. Tällä hetkellä palvelujen tuottajahintaindeksin alla julkaistaan 26:a palvelujen hintakehitystä kuvaavaa indeksiä. Kokonaisindeksi kattaa tällä hetkellä hieman yli puolet markkinapalveluista. Toimialakattavuutta pyritään kasvattamaan tulevina vuosina edelleen. Indeksiä käytetään kansantalouden tilinpidon laskelmissa deflaattorina ja suhdanneindikaattorina kuvaamaan lyhyen aikavälin inflaatiopaineita.
________________

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 18.2.2010