Hyvinvoinnin mittaamisen monet kasvot

  1. Nobelistien raportista mittarien metsästykseen
  2. Into ei tyssähtänyt talouskriisin syövereissäkään
  3. Työryhmiltä odotetaan tuloksia kesään mennessä
  4. Onnistunut vuoropuhelu avainasemaan
  5. Subjektiivisen hyvinvoinnin mittaaminen hankalin pala
  6. HYMY-ryhmä etsii uusia indikaattoreita

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Työryhmiltä odotetaan tuloksia kesään mennessä

EU-maiden tilastovirastoissa ja Eurostatissa on vahvasti sitouduttu ja tartuttu hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen mittaamisen haasteeseen, mikä näkyy myös seuraavassa EU:n tilastojen 5-vuotisohjelmassa vuosille 2013–2017. Radermacherin mukaan tämä tarkoittaa Eurostatille runsaasti töitä sosiaalitilastojen parissa, pyrkimystä kaikkien saatavilla olevien tilastojen parempaan hyödyntämiseen sekä uusien tilastojen ja komposiitti-indikaattorien kehittämistä.

Uusien hyvinvoinnin ja elämänlaadun mittaamiseen tähtäävien tilastojen kehittämisen eteen on tehty töitä useilla tahoilla, etenkin Eurostatissa ja OECD:ssä sekä niiden välisenä yhteistyönä. Eurostatin johdolla aihealueen kimpussa ahkeroidaan parhaillaan neljässä eri työryhmässä. Kehittämistyö on jakautunut Stiglitz-Sen-Fitoussi -raportin viitoittamalla tiellä kolmelle osa-alueelle, jotka ovat kansantalouden tilinpitoon pohjautuvat mittarit, elämän laadun mittaaminen sekä kestävä kehitys ja ympäristö.

Radermacherin mielestä EU-maiden tilastovirastoissa ollaan optimistisia ja tuloksiakin on odotettavissa piakkoin. Eurostatin vetämien työryhmien odotetaan raportoivan kesään mennessä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 5.4.2011

Jaa