Yrittäjäkotitalouksien tulot ja pienituloisuus

  1. Yksinyrittäjyys on tavallisin yrittäjyyden muoto
  2. Mikä on yrittäjäkotitalous?
  3. Yrittäjäkotitaloudet ovat keskivertotalouksia suurempia
  4. Tulokehitys suotuisinta työnantajayrittäjien talouksissa
  5. Yrittäjien asema tulojakaumalla
  6. Pienituloisuus yleisintä yksinyrittäjätalouksissa

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Yrittäjäkotitaloudet ovat keskivertotalouksia suurempia

Yrittäjätalouksiin kuuluu keskimäärin enemmän jäseniä kuin muihin talouksiin. Suomalaisissa kotitalouksissa on keskimäärin 2,1 henkilöä, mutta yrittäjätalouksissa 2,8 henkilöä. Eniten jäseniä on työnantajayrittäjätalouksissa (keskimäärin 3,3 henkilöä) ja vähiten yksinyrittäjätalouksissa (2,5 henkilöä). Vastaava asia ilmenee yrittäjätalouksien elinvaihetarkastelusta: yksinyrittäjien talouksista 58 prosenttia on joko yhden tai kahden hengen talouksia, kun työnantajayrittäjien talouksista 54 prosenttia on kahden huoltajan lapsiperheitä. Myös pientyönantajayrittäjien talouksista puolet on yhden tai kahden hengen talouksia. Kaikista suomalaisista kotitalouksista yhden tai kahden hengen talouksia on 70 prosenttia. (Kuvio 1.)

 Maatalousyrittäjätalouksissa on muita enemmän vaihtelua, sillä "muiden talouksien" osuus on niistä lähes neljännes (kuvio 1). Näitä muita talouksia ovat muun muassa aikuisten lasten kanssa asuvat pariskunnat ja yksinhuoltajat, käytännössä siis sukupolvenvaihdoksen tehneiden tilojen entiset ja nykyiset omistajat.

Kuvio 1. Yrittäjäkotitaloudet ja muut kotitaloudet elinvaiheen mukaan vuonna 2009. Prosenttia.

Lähde: Tulonjakotilasto. Tilastokeskus.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 12.3.2012

Jaa