Begrepp
Indexfastighet


Med indexfastighet avses fastigheter som tagits med i indexet. Totalindexet räknas som viktat medeltal för dessa fastigheter. Indexfastigheter gällande kostnadsindexet för fastighetsunderhåll är flervåningsbostadshus, affärsbyggnad, kontorsbyggnad, hälsocentral, skolbyggnad och industrihall. Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beräknas separat för egnahemshus.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa