Begrepp
IPCC


Förenta nationernas mellanstatliga klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa