Begrepp
Offentlig myndighet


Offentliga myndigheter är staten och statliga inrättningar, kommuner, samkommuner samt landskapet Åland och dess ämbetsverk.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa