Begrepp
Offentligrättsligt samfund


Offentligrättsliga samfund är självständiga statliga inrättningar (t.ex. FPA, Finlands Bank och Helsingfors universitet) samt andra offentligrättsliga juridiska personer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa