Begrepp
Virkesbalans


Virkesbalansen är en översiktstabell över årets utbud, import, export, användning och produktion av trä- och skogsindustriprodukter enligt näringsgren och varugrupp. Virkesbalansen används för uppföljning av råvirkets användning och förädling till mellan- och slutprodukter, produkternas slutanvändning, användningen av biprodukter av förädlingen som råvara eller energikälla samt tillverkningen av skogsindustriprodukter.

Användningen av timmerträ, massaved och brännved samt skogsflis, avverkningsrester, sågvaror, faner och spånplattor anges i enheten tusen kubikmeter fast mått. Användningen av fiberskivor, mekanisk och kemisk massa, avlutar, papper och kartong samt returpapper anges i enheten tusen ton.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa