Begrepp
Kyotoprotokollet


Ett juridiskt bindande protokoll till klimatkonventionen, vilket godkändes vid konventionsparternas tredje officiella konferens i Kyoto 1997. EU och Finland ratificerade protokollet i maj 2002. Protokollet trädde i kraft den 16 februari 2005. Protokollet ålägger de i bilaga B uppräknade länderna (industriländerna) att under åtagandeperioden 2008-2012 begränsa eller minska sina utsläpp av växthusgaser i enlighet med de åtaganden som anges i bilagan.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa