Begrepp
Inhemsk orderingång


Industrins inhemska orderingång beskriver värdet på den inhemska orderingången under en månad för företag som hör till industrin. Orderingången anses beskriva den framtida produktionen och inrikes omsättning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa