Begrepp
Inkvarteringssätt


Inkvarteringssätt (inkvarteringsform) hänvisar till inkvarteringslokalen. I inkvarteringsstatistiken har övernattningarna indelats enligt inkvarteringssätt i följande tre grupper: 1)rum, stuga 2) husvagn och 3) tält eller annat inkvarteringssätt.

Inkvarteringen på hotell, campingplatser, stugbyar o.d. stuginkvartering jämställs som inkvarteringssätt med rumsinkvartering.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

I gränsintervjuundersökningen registreras den utländska resenärens alla inkvarteringssätt vid övernattning i Finland. De olika inkvarteringssätten som registreras är t.ex. hotell, campingplats, egen bostad/stuga och inkvartering hos släkt och vänner. Bestämningen av inkvarteringssätt baserar sig på resenärens egen uppgift.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa