Begrepp
Bidraget av kapitalinsatsen


Hur en förändring i kapitalintensiteten (kapitaltjänsternas volym/arbetstimme) inverkar på förändringen av arbetsproduktiviteten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa