Begrepp
Producenter som har miljöskyddstjänster som huvudaktivitet


Näringsgrenarna 37 (Avloppsrening), 38 (Avfallshantering) och 39 (Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning) inom industri kan anses vara producenter som har miljöskyddstjänster som huvudaktivitet eftersom dessa näringsgrenars miljöskyddsutgifter är storleksmässigt betydande.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa