Begrepp
Investeringar på penningmarknaden


Hit hör investeringar på den institutionella marknaden.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa