Begrepp
Blandade bränslen


Med blandade bränslen avses bränslen som innehåller både fossilt och förnybart (biologiskt nedbrytbart) kol.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa