Begrepp
Belägenhetskommun


Belägenhetskommun är den kommun där arbetsstället är beläget.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa