Begrepp
Biaktivitet


Den parallella aktivitet som uppgiftslämnaren noterat i tidsdagboken. Exempelvis tillredning av frukost kan vara huvudaktivitet och lyssnande på radio biaktivitet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa