Begrepp
Order


Ett avtal med vilket leverantören förbinder sig att i framtiden leverera den överenskomna varan eller tjänster till överenskommet pris.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa