Begrepp
Orderstock


Orderstock är värdet på företagets olevererade beställningar i slutet av månaden.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • EU

Jaa