Begrepp
Inkomsttagare


Skattepliktiga inkomster -statistiken baseras på individen som statistisk enhet. Statistiken omfattar alla personer som erhållit skattepliktiga inkomster. Utomlands bosatta s.k. begränsat skattskyldiga inkomsttagare ingår i statistiken endast om de har annan inkomst än sådan som beskattas enligt källskattelagen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa