Begrepp
Importprisindex


Importprisindexet mäter utvecklingen av cif-priserna på importvaror. Importpriser i valuta omräknas till euro till medelkursen för statistikmånaden. Importprisindexet täcker varorna inom näringsgrenarna A-E.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa