Begrepp
Växel


En växel är en formbunden betalningsanvisning som utfärdats av utställaren, eller en skuldförbindelse som undertecknats av acceptanten. Denna post omfattar saldobeloppen av växelkrediter som beviljats av egna medel samt förmedlade växelkrediter som beviljats av statliga medel eller av andra finansinstituts medel. Finansieringsväxlar, så kallade "egna växlar" hör till kategorin "övriga krediter".Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

En växel är en formbunden betalningsanvisning som utfärdats av utställaren, dvs. i praktiken närmast en skuldförbindelse som undertecknats av acceptanten. Här ingår saldobeloppen av växelkrediter som beviljats av egna medel samt växelkrediter som förmedlats av statens medel eller andra finansinstituts medel. S.k. egna växlar hör till gruppen "övrig utlåning".Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa