Begrepp
Odlarpris


Skattefria priser som odlare betalar för sina produktionsmedel då produktionsmedlen anländer till gården.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa