Begrepp
Samhällstjänst


Samhällstjänst är ett straff som utdöms i stället för ett ovillkorligt fängelsestraff på högst åtta månader. Samhällstjänst kan dömas om inte ovillkorliga fängelsestraff, övervakningsstraff, tidigare samhällstjänststraff, fortsatt brottslig verksamhet eller andra vägande skäl anses utgöra hinder för att ett samhällstjänststraff döms ut. (Strafflagen 6:11 §)

Samhällstjänst kan inte dömas för följande brott: vägran att fullgöra värnplikt (1438/2007), vägran att fullgöra civiltjänst (1446/2007) och civiltjänstgöringsbrott (1446/2007).

Samhällstjänst kan dömas 14–240 timmar. Högst 90 timmar samhällstjänst kan också dömas vid sidan av ett ovillkorligt straff på mer än åtta månader.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa