Begrepp
Företagscertifikat


Ett företagscertifikat är ett omsättningsbart innehavarpapper med nollränta som emitterats av ett företag eller kreditinstitut. Commercial paper- och Euronote-certifikat som utställts utomlands på innehavaren räknas också till företagscertifikaten. Hit räknas också andelsbankscertifikaten, dvs. i regel kortfristiga innehavarpapper utställda av andelsbanksgruppen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Ett företagscertifikat är ett omsättningsbart innehavarpapper med nollränta som emitterats av ett företag.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa