Tabellbilaga 1. Nya studerande och studerande i läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning efter landskap år 2010 1)

Utbildningslandskap Nya studerande totalt Studerande totalt
Hela landet totalt 50 713 133 770
Fasta Finland 50 416 133 003
Nyland 10 547 27 854
Östra Nyland 853 2 240
Egentliga Finland 3 947 10 575
Satakunta 2 294 6 150
Egentliga Tavastland 1 844 5 138
Birkaland 4 658 11 742
Päijänne-Tavastland 2 227 5 905
Kymmenedalen 1 650 4 456
Södra Karelen 1 081 2 946
Södra Savolax 1 641 4 028
Norra Savolax 2 801 7 051
Norra Karelen 1 836 5 033
Mellersta-Finland 2 855 7 236
Södra Österbotten 2 290 6 006
Österbotten 1 578 4 315
Mellersta Österbotten 873 2 498
Norra Österbotten 4 449 11 516
Kajanaland 671 1 845
Lappland 2 321 6 469
Åland 297 767
Åland 297 767
1) Exkl. läroavtalsutbildning.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento (09) 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Personer som deltagit i läroavtals utbildning och personer som avlagt examen under kalenderåret 2010, Tabellbilaga 1. Nya studerande och studerande i läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning efter landskap år 2010 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2010/01/aop_2010_01_2011-06-22_tau_001_sv.html