Yrkesutbildning 2010, Personer som deltagit i läroavtals utbildning och personer som avlagt examen under kalenderåret

2010
Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor