Tabellbilaga 1. Antalet personer som avlagt examen inom den läroplansbaserade yrkesutbildningen efter landskap år 2010 1)

Utbildningslandskap Utexaminerade totalt Utexaminerade, männen Utexaminerade, kvinnor
Hela landet totalt 33 801 17 870 15 931
Fasta landet 33 605 17 764 15 841
Nyland 6 292 3 170 3 122
Östra Nyland 502 281 221
Egentliga Finland 2 620 1 369 1 251
Satakunta 1 540 889 651
Egentliga Tavastland 1 380 785 595
Birkaland 3 315 1 744 1 571
Päijänne-Tavastland 1 402 647 755
Kymmenedalen 1 077 612 465
Södra Karelen 744 417 327
Södra Savolax 1 006 539 467
Norra Savolax 2 037 1 091 946
Norra Karelen 1 339 713 626
Mellersta-Finland 1 884 951 933
Södra Österbottom 1 642 914 728
Österbottom 1 213 712 501
Mellersta Österbotten 648 316 332
Norra Österbottom 2 943 1 526 1 417
Kajanaland 514 303 211
Lappland 1 507 785 722
Åland 196 106 90
Åland 196 106 90
1) Exkl. läroavtalsutbildning.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento (09) 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning 2010, Tabellbilaga 1. Antalet personer som avlagt examen inom den läroplansbaserade yrkesutbildningen efter landskap år 2010 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2010/02/aop_2010_02_2011-08-30_tau_001_sv.html