Yrkesutbildning 2010, Studerande i läroplansbaserad yrkesutbildning

2010
Personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen under kalenderåret
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor