Tabellbilaga 1. Nya studerande, studerande och utexaminerade i utbildning som förbereder för fristående examen efter landskap år 2010 1)

Utbildning efter landskap Nya studerande totalt Studerande totalt Utexaminerade totalt
Hela landet totalt 43 655 86 391 18 949
Fasta landet 43 615 86 309 18 919
Nyland 11 080 19 447 3 618
Östra Nyland 365 920 226
Egentliga Finland 3 742 7 686 1 429
Satakunta 2 195 4 153 745
Egentliga Tavastland 1 924 3 764 623
Birkaland 3 952 8 224 2 075
Päijänne-Tavastland 1 401 2 745 640
Kymmenedalen 888 1 946 504
Södra Karelen 571 1 219 397
Södra Savolax 1 225 2 249 678
Norra Savolax 2 350 4 659 1 045
Norra Karelen 1 632 3 606 880
Mellersta-Finland 2 833 5 345 1 208
Södra Österbotten 1 347 3 064 844
Österbotten 1 299 2 859 431
Mellersta Österbotten 651 1 494 377
Norra Österbotten 3 795 7 787 1 930
Kajanaland 658 1 678 498
Lappland 1 707 3 464 771
Åland 40 82 40
Åland 40 82 30
1) Exkl. läroavtalsutbildning.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento (09) 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 3.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Personer som avlagt läroplansbaserad yrkesinriktad examen under kalenderåret 2010, Tabellbilaga 1. Nya studerande, studerande och utexaminerade i utbildning som förbereder för fristående examen efter landskap år 2010 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2010/03/aop_2010_03_2011-11-03_tau_001_sv.html