Tabellbilaga 1. Nya studerande, studerande och utexaminerade i läroavtalsutbildning efter landskap år 2010

Utbildningsladskap Nya studerande totalt Studerande totalt Utexaminerade totalt
Hela landet totalt 21 674 59 702 14 306
Fasta landet 21 641 59 569 14 286
Nyland 8 016 20 368 4 727
Östra Nyland 553 1 593 407
Egentliga Finland 1 721 4 872 1 083
Satakunta 850 2 129 485
Egentliga Tavastland 571 1 325 284
Birkaland 1 877 4 808 1 121
Päijänne-Tavastland 822 2 356 456
Kymmenedalen 491 1 310 286
Södra Karelen 264 837 202
Södra Savolax 457 1 252 309
Norra Savolax 756 1 964 453
Norra Karelen 430 1 146 245
Mellersta-Finland 930 2 513 619
Södra Österbotten 784 4 264 1 546
Österbotten 576 1 481 400
Mellersta Österbotten 294 865 125
Norra Österbotten 1 284 3 835 866
Kajanaland 226 663 166
Lappland 739 1 988 506
Åland 33 133 20
Åland 33 133 20

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Reija Vento (09) 1734 3279, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 3.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Yrkesutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1978. Studerande i utbildning som förbereder för fristående examen och/eller har avlagt fristående examen under kalenderåret 2010, Tabellbilaga 1. Nya studerande, studerande och utexaminerade i läroavtalsutbildning efter landskap år 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aop/2010/04/aop_2010_04_2011-11-03_tau_001_sv.html