Yrkesutbildning 2010, Studerande i utbildning som förbereder för fristående examen och/eller har avlagt fristående examen under kalenderåret

2010
Personer som deltagit i läroavtals utbildning och personer som avlagt examen under kalenderåret
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor