Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Aluetilinpito -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 4.3.2005

Aluetalouden indikaattorit 1995-2002

Aluetalouden indikaattorit kuvaavat suuralueiden, maakuntien ja seutukuntien kehitystä ja rakenteita vuosina 1995-2002*. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen aluetilinpidon 10.9.2004 julkistamiin tuotanto- ja työllisyystileihin 1975-2002*. Aluetalouden indikaattorit kattavat vuodet 1995-2002*. Uutta indikaattoreissa on asukasta kohti lasketut, ostovoimakorjatut EU 15 =100 ja EU 25 =100 vertailuindeksit. Ne perustuvat Euroopan tilastoviraston (Eurostat) 25.1.2005 julkistamiin laskelmiin.

Nykyisten EU-maiden ostovoimakorjattuun arvonlisäykseen suhteutetut Suomen NUTS 2 -alueet (suuralueet) ylittävät selvästi rakennerahastojen rajana käytetyn 75 %:n rajan. Kolmen viimeisimmän vuoden keskiarvo on matalimmillaan Itä-Suomessa 82,6 % kaikkien EU-maiden keskiarvosta. Pohjois-Suomi jää vain hieman EU 25 -maiden keskiarvon alapuolelle ja Länsi-Suomen vertailuluku on sama kuin kaikkien EU-maiden keskiarvo. Etelä-Suomi ylittää EU-maiden keskiarvon kolmanneksella ja Ahvenanmaan arvo on yli puolitoistakertainen.

Mikäli vertailukohdaksi otetaan 15 vanhan jäsenmaan kolmen vuoden keskiarvo, tilanne ei muutu suotuisemmaksi: Itä-Suomi ylittää rimaa hipoen 75 %:n rajan. Pohjois-Suomi ja Länsi-Suomi jäävät noin kymmenen prosenttia EU 15 =100 keskiarvosta.

Maakunnan ostovoimakorjattu arvonlisäys asukasta kohti 2000-2002
Vertailu EU:n 15 vanhan jäsenmaan vuosien 2000-2002 keskiarvoon; EU 15 =100

kuva

Maakunnista kolmen vertailuluku jää alle 75 %:n vanhojen EU-maiden vuosien 2000-2002 keskiarvosta. Kainuun vertailuluku jää alle 70 %:n, Etelä-Savo on pari kolme ja Etelä-Pohjanmaa puoli prosenttiyksikköä 75 %:n rajan alapuolella.

Lähde: Aluetilinpito 1975-2002*, Eurostat 25.1.2005

Lisätietoja: Erkki Niemi (09) 1734 3313

Taulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 4.3.2005

Viittausohje:

Tilasto: Aluetalouden indikaattorit [verkkojulkaisu].
2002. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atind/2002/atind_2002_2005-03-04_tie_001.html