Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Aluetilinpito -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 4.10.2005

Aluetalouden indikaattorit tarkistettu

Aluetilinpidon tiedot ovat kevään julkistuksen jälkeen laskettu uudelleen ja nyt myös aluetalouden indikaattorit on päivitetty. Tarkistus koski ensisijaisesti Fisim-uudistusta (Financial Intermediation Services Indirectly Measured).

Aiemmin jakamattomat välilliset rahoituspalvelumaksut eivät ole vaikuttaneet bruttokansantuotteeseen, vaan ne ovat menneet kokonaisuudessaan jakamattoman sektorin välituotekäyttöön. Uudistetussa laskennassa välilliset rahoituspalvelut jaetaan käyttäjäsektoreille, jolloin välituotekäyttö kasvaa kullakin talouden sektorilla/toimialalla välillisten rahoituspalvelujen käytön verran. Kotitalouksien kulutusluottojen korkoihin sisältyvä FISIM sekä kotitalouksien pankkitalletusten korkoihin sisältyvä FISIM allokoidaan kotitalouksien kulutusmenoihin eli loppukäyttöön. Koska nyt osa välillisistä rahoituspalveluista meneekin välituotekäytön sijasta loppukäyttöön, niin bruttokansantuote kasvaa loppukäyttöön menevän osuuden verran. Uudistuksen vaikutuksia koko maan ja alueiden bruttokansantuotteen arvon muutoksiin on tarkemmin esitelty aluetilinpidon tuotanto- ja työllisyystilien 7.9.2005 julkistuksen yhteydessä.

Uutena aluetalouden indikaattoriryhmänä ovat kotitalouksien tulotiedoista lasketut ensitulojen ja käytettävissä olevien tulojen indikaattorit. Kuviossa on verrattu asukasta kohti laskettua käytettävissä olevaa tuloa tuotannontekijöiden eli työn, tuottavuuden ja yrittäjyyden tuottamaan ensituloon, joka tarkastelussa on merkitty sadaksi. Ero ensitulon ja käytettävissä olevan tulon välillä on pienin Itä-Suomessa ja Lapissa. Uusimaa ja Itä-Uusimaa menettävät ensituloistaan selvästi eniten. Ahvenanmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan käytettävissä olevien tulojen suhde ensituloihin on kokolailla sama kuin koko maassa keskimäärin.

Käytettävissä oleva tulon suhde ensituloon 2003

Lähde: Aluetilinpito 1995-2003* 7.9.2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Erkki Niemi (09) 1734 3313, aluetilinpito@tilastokeskus.fi

Taulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 4.10.2005

Viittausohje:

Tilasto: Aluetalouden indikaattorit [verkkojulkaisu].
2003. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atind/2003/atind_2003_2005-10-04_tie_002.html