Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Aluetilinpito -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 11.7.2006

Alueiden taloudellinen menestys lisää kotitalouksien tuloja

Kotitalouksien tulot ovat kymmenvuotisjakson 1995-2004* aikana kasvaneet eniten Uudellamaalla. 2000-luvun alun tuotannon kasvuvauhdin hiljentyminen sekä omaisuus- ja optiotulojen hiipuminen ei painanut Uuttamaata oleellisesti. Seuraavaksi eniten kotitalouksien tulot ovat lisääntyneet Itä-Uudellamaalla, Ahvenanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Maakuntien kärjen järjestys säilyy samana oli vertailukohteena tuotannontekijöiden (työ, omaisuus, yrittäminen) käytöstä syntyvä ensitulo tai tulojen uudelleenjaon (ensitulo miinus maksetut verot ja sosiaaliturvamaksut plus saadut rahassa maksetut sosiaalietuudet) jälkeen kotitaloudelle jäävä käytettävissä oleva tulo.

Kun Uudellamaalla kotitalouksien tulot kasvoivat kymmenessä vuodessa 1,8 -kertaisiksi, niin heikoimman tulokehityksen Kainuussa tulot vuonna 2004 olivat alle 1,3 -kertaiset kymmenen vuoden takaiseen verrattuna. Ensitulojen ja käytettävissä olevien tulojen kehitys oli verkkaista myös Lapissa ja Etelä-Savossa. Ensitulojen kasvu on ollut hidasta Kymenlaaksossa ja käytettävissä olevien tulojen kasvu heikkoa Pohjois-Karjalassa.

Menestyvien maakuntien keskusseudut ovat vallanneet kotitalouksien tulokehityksen kärkisijat seutukunnittaisessa tarkastelussa. Ensitulot ovat kasvaneet nopeimmin Oulun seutukunnassa, joka on miltei kaksinkertaistanut tulonsa. Seuraavina tulevat Helsingin, Porvoon ja Tampereen seutukunnat. Käytettävissä olevien tulojen kasvu on ollut ripeintä Helsingin seutukunnassa. Seuraavaksi eniten ovat käytettävissä olevat tulot kasvaneet Oulun, Porvoon ja Salon seutukunnissa.

Kotitalouksien tulokehitys on laman jälkeen ollut hitainta Ilomantsin ja Itä-Lapin seutukunnissa. Ilomantsin seutukunnassa kaikkien tulomuotojen kehitys on ollut heikkoa. Itä-Lapin tulosta painavat erityisesti palkkatulojen lähes olematon 5 %:n kasvu ja omaisuustulojen 7 %:n pudotus. Sadut sosiaalietuudet nostavat Itä-Lapin käytettävissä olevat tulot ohi Ilomantsin. Kotitalouksien ensi ja käytettävissä olevien tulojen kehitys on ollut erittäin heikkoa myös Pielisen Karjalan ja Kehys-Kainuun seutukunnissa. Ensitulot ovat kehittyneet heikosti myös Pohjois-Lapin ja Pieksämäen seutukunnissa. Käytettävissä olevien tulojen kehitys on jäänyt hyvin vaatimattomaksi Outokummun ja Keski-Karjalan seutukunnissa.

Kotitalouksien käytettävissä olevan tulon kasvu maakunnittain 1995..2004*, prosenttia

 

Lähde: Aluetilinpito 1995-2004*. Tilastokeskus

Lisätietoja: Erkki Niemi (09) 1734 3313, aluetilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.7.2006

Viittausohje:

Tilasto: Aluetalouden indikaattorit [verkkojulkaisu].
2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atind/2004/atind_2004_2006-07-11_tie_002.html