Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Aluetilinpito -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 7.3.2007

Suomen bruttokansantuote asukasta kohti ylittää EU-maiden keskitason - maakunnista vain puolet

EU -alueiden vertailuissa käytetyt ostovoimakorjatut (pps) bruttokansantuote per asukas indikaattorit on päivitetty vastaamaan Eurostatin tuoreimpia julkistuksia (Eurostat, News Release 19.2.2007 ja Structural Indicators 3.3.2007). Muilta osin aluetalousindikaattorit ovat syksyn 2006 julkistuksen mukaisia.

Kymmenen Suomen maakuntaa ylittää kaikkien EU-maiden asukasta kohti lasketun, ostovoimakorjatun bruttokansantuotteen keskimääräisen tason. Satakunta ylittää täpärästi EU:n keskiarvon täpärästi. Pohjamaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Karjalan bkt-indeksit ovat vajaan kymmenyksen keskiarvon yläpuolella. Pirkanmaan, Kymenlaakson, Varsinais-Suomen ja Itä-Uudenmaan bruttokansantuotteen arvo on vajaat 15 % korkeampi kuin EU:n keskiarvo. Ne jäävät prosentin parin päähän koko maan keskimääräisestä tasosta.

Uudenmaan ja Ahvenanmaan ostovoimakorjattu bkt per asukas on puolitoista kertainen EU -maiden keskimääräiseen tasoon verrattuna. Niiden sijoitus on EU -alueiden keskinäisessä vertailussa varsin korkea. Vaikka loput kymmenen maakuntaa jääkin EU 27 =100 vertailussa viivan alapuolelle, ero keskiarvoon jää useimpien kohdalla kymmeneen prosenttiin tai sen alle. Heikoimmin pärjänneen maakunnan, Kainuun bkt per asukas on 20 % alle EU:n keskitason. Se ylittää kuitenkin selvästi EU:n rakennerahastojen tukikriteerinä käytetyn 75 %:n kriittisen rajan.

Maakuntien bruttokansantuote asukasta kohti vuonna 2004. Vertailu EU-maiden ostovoimakorjattuun bkt per asukas keskiarvoon (EU27 =100)

Lähde: Aluetilinpito 1997-2004*. Tilastokeskus; Eurostat, tietokanta: Structural indicators, General Economic Background (3.3.2007); Eurostat, News Release (19.2.2007)

Lisätietoja: Erkki Niemi (09) 1734 3313, aluetilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 7.3.2007

Viittausohje:

Tilasto: Aluetalouden indikaattorit [verkkojulkaisu].
2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atind/2004/atind_2004_2007-03-07_tie_002.html