Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Regionalräkenskaper.

Publicerad: 7.3.2007

Finlands Bruttonationalprodukt per capita överskrider EU-genomsnittet, medan bara hälften av landskapen gör det

De köpkraftskorrigerade (pps) indikatorerna för Bruttonationalprodukten per capita som används i jämförelserna mellan EU-områdena har uppdaterats att motsvara Eurostats senaste offentliggöranden (Eurostat, News Release 19.2.2007 och Structural Indicators 3.3.2007). Till övriga delar är indikatorerna för den regionala ekonomin i enlighet med offentliggörandet hösten 2006.

Tio landskap i Finland överskrider den genomsnittliga nivån för den köpkraftskorrigerade bruttonationalprodukten per capita i alla EU-länder. Satakunta överskrider hårfint EU-genomsnittet. BNP-indexen för Österbotten, Norra Österbotten och Södra Karelen ligger något under en tiondel över genomsnittet. Värdet av bruttonationalprodukten i Birkaland, Kymmenedalen, Egentliga Finland och Östra Nyland är något under 15 procent högre än EU-genomsnittet. De är en till två procent under genomsnittet för hela landet.

Den köpkraftskorrigerade BNP per capita för Nyland och Åland är en och en halv gånger den genomsnittliga nivån för EU-länderna. De ligger rätt så högt i jämförelsen mellan de olika EU-områdena. Även om återstående tio landskap inte når upp till den genomsnittliga nivån vid jämförelsen av EU 27=100, rör det sig för de flesta av dem om en skillnad på tio procent eller mindre. BNP per capita för Kajanaland, det landskap som klarat sig sämst, är 20 procent under EU-genomsnittet. Kajanaland överskrider dock klart den kritiska gränsen på 75 procent som använts som stödkriterium för EU-fonderna.

Landskapens bruttonationalprodukt per capita år 2004. Jämförelse med genomsnittet (EU27=100) för EU-ländernas köpkraftskorrigerade BNP per capita

Källor: Regionalräkenskaper 1997-2004*. Statistikcentralen; Eurostat, databasen: Structural indicators, General Economic Background (3.3.2007); Eurostat, News Release (19.2.2007)

Förfrågningar: Erkki Niemi (09) 1734 3313, aluetilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 7.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Indikatorer för regionalekonomi [e-publikation].
2004. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atind/2004/atind_2004_2007-03-07_tie_002_sv.html