Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Aluetilinpito -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 5.6.2007

Tulojen uudelleenjako tasoittaa kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen alueellisia eroja

Kotitalouksien ansaitsemat palkkatulot sekä yrittämisestä ja omistamisesta saamat tulot ovat noin koko maassa noin viidenneksen korkeammat kuin kotitalouksien käytettävissä olevat tulot. Ensitulojen jälkeiset tulonsiirrot, kuten tulo- ja varallisuusverot ja saadut rahamääräiset sosiaalietuudet tasoittavat tuloeroja. Tulojen uudelleenjaon vaikutus käytettävissä oleviin tuloihin vaihtelee maan eri osissa.

Kainuussa kotitalouksien käytettävissä olevat tulot yltävät miltei ensitulojen tasolle. Myös Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Lapin käytettävissä olevat tulot ovat vajaan kymmenyksen ensituloja pienemmät. Eniten ensitulojaan tulojen uudelleenjaossa menettää Uusimaa. Sen käytettävissä olevat tulot ovat runsaan neljänneksien ensituloja pienemmät. Koko maan keskimääräisen tulonsiirto-osuuden ylittävät myös Itä-Uusimaa ja Ahvenanmaa.

Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen suhde ensituloon 2005*

Tulojen uudelleenjako tasoittaa merkittävästi kotitalouksien tuloja. Ensitulot asukasta kohti ovat Uudellamaalla 30 % korkeammat kuin maassa keskimäärin. Tulonsiirtojen jälkeen ero koko maahan on supistunut 17 %:iin. Vastaavasti Kainuun ensitulot asukasta kohti ovat 74 % koko maan tasosta (koko maa =100). Käytettävissä olevat tulot asukasta kohti 87 % keskimääräisestä tasosta.

Lähde: Aluetilinpito 1995-2005*. Tilastokeskus

Lisätietoja: Erkki Niemi (09) 1734 3313, aluetilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 5.6.2007

Viittausohje:

Tilasto: Aluetalouden indikaattorit [verkkojulkaisu].
2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atind/2005/atind_2005_2007-06-05_tie_001.html