Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Regionalräkenskaper.

Publicerad: 5.6.2007

Omfördelning av inkomster jämnar ut de regionala skillnaderna i hushållens disponibla inkomster

Hushållens löneinkomster samt inkomsterna från företagsverksamhet och ägande är i hela landet omkring en femtedel högre än hushållens disponibla inkomster. Inkomstöverföringarna efter primärinkomsterna, t.ex. inkomst- och förmögenhetsskatter och sociala förmåner i pengar, jämnar ut inkomstskillnaderna. När det gäller de disponibla inkomsterna varierar effekten av omfördelningen av inkomsterna på olika håll i landet.

I Kajanaland är hushållens disponibla inkomster nästan på samma nivå som de primära inkomsterna. Också i Södra Savolax, Norra Karelen och Lappland är de disponibla inkomsterna något under en tiondedel mindre än de primära inkomsterna. Nyland är landskapet som mister mest av primärinkomsterna i omfördelningen av inkomsterna. Landskapets disponibla inkomster är drygt en fjärdedel mindre än de primära inkomsterna. Också Östra Nyland och Åland överskrider den genomsnittliga andelen inkomstöverföringar för hela landet.

Hushållens disponibla inkomster i förhållande till primärinkomsterna 2005*

Omfördelningen av inkomster jämnar märkbart ut hushållens inkomster. I Nyland är primärinkomsterna per invånare 30 procent högre än i landet i genomsnitt. Efter inkomstöverföringar har skillnaden jämfört med hela landet minskat till 17 procent. I Kajanaland är primärinkomsterna per person på motsvarande sätt 74 procent av nivån för hela landet (hela landet = 100). De disponibla inkomsterna per invånare är 87 procent av den genomsnittliga nivån.

Källa: Regionalräkenskaper 1995-2005*. Statistikcentralen

Förfrågningar: Erkki Niemi (09) 1734 3313, aluetilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 5.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Indikatorer för regionalekonomi [e-publikation].
2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atind/2005/atind_2005_2007-06-05_tie_001_sv.html