Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Aluetilinpito -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 19.3.2008

Työtuntien tuottavuudessa suuret alueelliset erot

Itä-Uudellamaalla bruttokansantuotetta syntyy työtuntia kohti 1,7 kertaa enemmän kuin Etelä-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tiedot perustuvat aluetilinpidon tietoihin.

Työtunnin aikana tuotetun bruttokansantuotteen arvo vaihtelee alueellisesti. Vuonna 2006 koko maassa bruttokansantuotetta yhtä työtuntia kohti kertyi 40 euroa. Eniten tuotettiin Itä-Uudellamaalla, missä yhden työtunnin kertymä oli yli 50 euroa. Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun työtunnin tulos jää 30 euroon. Työtuntien alueellisten tuottavuuserojen vertailun mahdollistaa aluetilinpidon uusi työpanosta kuvaava aikasarja. Tehtyjen työtuntien määrät ovat saatavissa alueittain ja toimialoittain vuodesta 1975 alkaen. Maakuntien väliset erot selittyvät pääosin tuotantorakenteiden erilaisuudella ja tuotantoon valjastetun pääoman määrällä. Myös yrittäjien, erityisesti maataloudessa toimivien suuri osuus sekä yrittäjää kohti kirjautuneiden työtuntien suuri määrä alentaa työtuntia kohti lasketun bruttokansantuotteen arvoa.

Bruttokansantuote tehtyä työtuntia kohden vuonna 2006**

Tehtyä työtuntia kohti lasketun bruttokansantuotteen arvo on esimerkki uudesta aluetalouden kehitystä ja tilaa kuvaavasta indikaattorista. Uudet ja aiemmin mukana olleet indikaattorit on päivitetty vastaamaan samanaikaisesti julkistettavia aluetilinpidon tuotanto- ja työllisyystietoja. Suomen aluetta kuvaavien indikaattoreiden lisäksi aluetalouden indikaattorit -palveluun on koottu laaja paketti EU-maiden ja alueiden bruttokansantuoteindikaattoreita.

Lähde: Aluetilinpito 1995-2006*. Tilastokeskus

Lisätietoja: Erkki Niemi (09) 1734 3313, aluetilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.3.2008

Viittausohje:

Tilasto: Aluetalouden indikaattorit [verkkojulkaisu].
2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atind/2006/atind_2006_2008-03-19_tie_001.html