Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Regionalräkenskaper.

Publicerad: 19.3.2008

Stora regionala skillnader i produktiviteten av arbetstimmar

I Östra Nyland 1,7-faldig bruttonationalprodukt per arbetstimme jämfört med Södra Österbotten och Kajanaland. Uppgifterna baserar sig på regionalräkenskapsuppgifter.

Värdet av den bruttonationalprodukt som produceras under en arbetstimme varierar regionalt. I hela landet uppgick värdet av bruttonationalprodukten per en arbetad timme till 40 euro år 2006. Produktionen var störst i Östra Nyland, där den var över 50 euro per arbetad timme. I Södra Österbotten och Kajanaland var resultatet 30 euro. Regionalräkenskapernas nya tidsserie som beskriver arbetsinsatsen möjliggör jämförelse av de regionala produktivitetsskillnaderna av arbetstimmar. Antalet arbetade timmar finns tillgängliga efter region och näringsgren fr.o.m. år 1975. Skillnaderna mellan landskapen förklaras i huvudsak av olika produktionsstrukturer och av det kapital som används för produktionen. Också det stora antalet företagare, särskilt lantbruksföretagare samt det stora antalet arbetstimmar per företagare drar ner värdet av bruttonationalprodukten per arbetstimme.

Bruttonationalprodukt per arbetad timme år 2006*

Värdet av bruttonationalprodukten per arbetad timme är ett exempel på den nya indikatorn som beskriver utvecklingen och situationen inom regionalekonomin. Nya och tidigare indikatorer har uppdaterats för att motsvara regionalräkenskapernas uppgifter om produktion och sysselsättning som publiceras samtidigt. Utöver indikatorer som beskriver Finland innehåller tjänsten gällande indikatorerna för regionalekonomin omfattande information om EU-ländernas och regionernas bruttonationalproduktindikatorer.

Källa: Regionalräkenskaper 1995-2006*. Statistikcentralen

Förfrågningar: Erkki Niemi (09) 1734 3313, aluetilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 19.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Indikatorer för regionalekonomi [e-publikation].
2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atind/2006/atind_2006_2008-03-19_tie_001_sv.html