Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 8.3.2012

Koko teollisuuden jalostusarvosta yli 48 prosenttia muodostui neljässä maakunnassa vuonna 2010

Teollisuustuotanto (BCDE) oli Tilastokeskuksen mukaan edelleen alueellisesti keskittynyttä vuonna 2010. Neljän eniten teollistuneen maakunnan, Uudenmaan, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan yhteenlaskettu osuus koko maan tuotannon jalostusarvosta koko teollisuudessa oli 48,2 prosenttia, kun se vuonna 2009 oli 49,4 prosenttia. Näiden maakuntien yhteenlaskettu osuus koko maan teollisuuden jalostusarvosta supistui edellisvuodesta 1,2 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2010 jalostusarvon osuus koko maan tuotannon jalostusarvosta kasvoi eniten Uudenmaan, Etelä-Karjalan ja Lapin maakunnissa. Uudellamaalla suurin osa jalostusarvosta muodostui sähkö- ja elektroniikkateollisuudesta sekä kone- ja metallituoteteollisuudesta. Metsäteollisuus on suurin toimiala Etelä-Karjalan maakunnassa. Lapin maakunnassa suurin osa tuotannon jalostusarvosta kertyi metsäteollisuudesta ja metallien jalostuksesta. Jalostusarvon osuus koko maan teollisuuden jalostusarvosta pieneni sen sijaan eniten Varsinais-Suomen, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa.

Maakuntien jalostusarvo ja jalostusarvo-osuus koko maan jalostusarvosta koko teollisuudessa (BCDE) 2009 ja 2010

  Tuotannon jalostusarvo, 1000 euroa Osuus koko maan jalostusarvosta, % Muutos 09/10
2010 2009 2010 2009 %-yksikköä
KOKO MAA 32 102 168 27 085 812 100,0 100,0 .
Uusimaa 7 445 876 5 498 002 23.2 20.3 2.9
Pirkanmaa 3 473 064 2 984 282 10.8 11.0 -0.2
Varsinais-Suomi 2 349 618 2 878 538 7.3 10.6 -3.3
Pohjois-Pohjanmaa 2 221 844 2 026 426 6.9 7.5 -0.6
Pohjanmaa 2 035 638 1 674 741 6.3 6.2 0.1
Satakunta 2 017 935 1 664 407 6.3 6.1 0.2
Itä-Uusimaa 1 798 064 1 462 955 5.6 5.4 0.2
Keski-Suomi 1 410 820 1 419 638 4.4 5.2 -0.8
Etelä-Karjala 1 245 397 852 513 3.9 3.1 0.8
Pohjois-Savo 1 111 491 861 457 3.5 3.2 0.3
Päijät-Häme 1 105 619 895 707 3.4 3.3 0.1
Kymenlaakso 1 053 390 885 170 3.3 3.3 0.0
Etelä-Pohjanmaa 1 003 869 934 912 3.1 3.5 -0.4
Lappi 957 546 606 494 3.0 2.2 0.8
Kanta-Häme 855 391 756 427 2.7 2.8 -0.1
Pohjois-Karjala 665 447 567 119 2.1 2.1 0.0
Etelä-Savo 483 712 431 590 1.5 1.6 -0.1
Keski-Pohjanmaa 475 176 389 989 1.5 1.4 0.1
Kainuu 301 072 212 988 0.9 0.8 0.1
Ahvenanmaa - Åland 90 610 79 849 0.3 0.3 0.0

Lähde: Teollisuuden alue- ja toimialatilasto 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Savolainen 09 1734 3259, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (10 sivua 262,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atoi/2010/atoi_2010_2012-03-08_tie_002_fi.html

Jaa