Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 16.3.2006

Totalförbrukningen av energi minskade klart år 2005

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter uppgick totalförbrukningen av energi till 1 360 petajoule år 2005, vilket är nästan 9 procent mindre än året innan. Totalt användes 85 TWh elektricitet, dvs. mer än 2 procent mindre än år 2004. Koldioxidutsläppen från energiproduktionen och förbrukningen sjönk med 17 procent från året innan. Totalförbrukningen av energi och utsläppen minskade eftersom produktionen av kondensel sjönk till en tredjedel av den höga nivån året innan och nettoimporten av el steg till en rekordhög nivå. Nedgången i elförbrukningen berodde på det minskade energibehovet inom industrin.

I fjol var användningen av fossila bränslen och torv 15 procent resp. 26 procent lägre än året innan. Kolförbrukningen minskade rentav med 41 procent. Också användningen av förnybar energi sjönk klart, med 10 procent. Mest minskade användningen av avlut, med 16 procent, till följd av arbetskonflikten inom skogsindustrin.

Koldioxidutsläppen från energiproduktionen och -förbrukningen sjönk på grund av en minskad användning av fossila bränslen och torv. Utsläppen uppgick till omkring 54 miljoner ton, medan de var mer än 65 miljoner ton året innan. Minskningen var 17 procent.

Elproduktionen gick ned avsevärt, med 17 procent. Förutom kondensproduktionen ökade också mängden samproduktionsel och vattenkraft klart. Finland importerade i fjol mer el än någonsin tidigare, nästan 18 TWh. Nettoimporten steg till 17 TWh, eftersom nettoexporten till Norden övergick till en stor nettoimport på grund av den förbättrade vattensituationen i Norden.

Totalförbrukningen av energi

 

Energiförbrukning 2004-2005, terajoule

2005*
TJ
2004
TJ
Förändring
%
Olja 362 505 373 819 -3 %
Träbaserat bränsle 270 980 306 026 -11 %
Kärnenergi 243 644 237 971 2 %
Naturgas 148 860 163 008 -9 %
Kol 129 693 220 366 -41 %
Torv 66 000 88 790 -26 %
Nettoimport av el 61 160 17 532 249 %
Vattenkraft 49 550 53 946 -8 %
Övriga 25 787 24 598 5 %
Totalt 1 358 180 1 486 053 -9 %

Källa: Preliminär energistatistik 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Saku Slioor (09) 1734 2685, energia.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Länkar: Meddelande i samband med offentliggörandet.

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi


Senast uppdaterad 16.3.2006

Kontaktinformation:

E-post:

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2005/ehkh_2005_2006-03-16_tie_001_sv.html

Dela