Liitetaulukko 5. Osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2009–2010 saaneet peruskoulun oppilaat erityisopetuksen ensisijaisen syyn mukaan 1)

Osa-aikaisen
erityisopetuksen
ensisijainen syy
Esiopetus Vuosiluokat
1–6
Vuosiluokat
7–9
Lisäopetus Yhteensä Muutos
edellisestä
vuodesta
Muutos
edellisestä
vuodesta, %
Poikia Tyttöjä
Puhehäiriö 1 571 13 862 138 3 15 574 –869 –5,3 9 678 5 896
Luku- tai kirjoitushäiriö 662 47 843 3 693 16 52 214 –394 –0,7 33 951 18 263
Matematiikan oppimisen vaikeudet 112 19 619 10 762 43 30 536 731 2,5 13 835 16 701
Vieraan kielen oppimisen vaikeudet 7 2 764 8 927 17 11 715 –221 –1,9 6 906 4 809
Sopeutumisvaikeudet tai tunne-elämän häiriö 118 3 241 3 738 14 7 111 272 4,0 5 438 1 673
Muut vaikeudet oppimisessa tai muu syy 434 5 514 5 530 29 11 507 1 249 12,2 7 677 3 830
Yhteensä 2 904 92 843 32 788 122 128 657 768 0,6 77 485 51 172
Peruskoulun oppilasmäärään verrattuna, % 21,8 26,8 17,1 9,7 23,3 . . 27,3 19,0
Peruskoulun oppilasmäärä 20.9.2009 13 322 347 060 191 684 1 263 553 329 –7 732 –1,4 283 647 269 682
1) Osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2009–2010 saaneet syksyn 2009 oppilaat. Kukin oppilas esiintyy taulukossa vain kerran osa-aikaisen erityisopetuksen ensisijaisen syyn mukaan. Mukana ovat myös ne erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat, jotka saivat osa-aikaista erityisopetusta muiden erityisopetusjärjestelyjen lisäksi.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 9.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2010, Liitetaulukko 5. Osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2009–2010 saaneet peruskoulun oppilaat erityisopetuksen ensisijaisen syyn mukaan 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2010/erop_2010_2011-06-09_tau_005_fi.html