Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått specialundervisning på deltid under läsåret 2009–2010 efter primär orsak till specialundervisning 1)

Primär orsak till
specialundervisning
på deltid
Förskole-
under-
visning
Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
under-
visning
Totalt Förändring
från året
innan
Förändring
från året
innan, %
Pojkar Flickor
Talstörning 1 571 13 862 138 3 15 574 –869 –5,3 9 678 5 896
Läs- och skrivsvårigheter 662 47 843 3 693 16 52 214 –394 –0,7 33 951 18 263
Matematiksvårigheter 112 19 619 10 762 43 30 536 731 2,5 13 835 16 701
Svårigheter med inlärningen av främmande språk 7 2 764 8 927 17 11 715 –221 –1,9 6 906 4 809
Anpassningssvårigheter eller störning i känslolivet 118 3 241 3 738 14 7 111 272 4,0 5 438 1 673
Andra svårigheter med inlärning eller annan orsak 434 5 514 5 530 29 11 507 1 249 12,2 7 677 3 830
Totalt 2 904 92 843 32 788 122 128 657 768 0,6 77 485 51 172
Andel av elevantalet i grundskolan, % 21,8 26,8 17,1 9,7 23,3 . . 27,3 19,0
Elevantal i grundskolan 20.9.2009 13 322 347 060 191 684 1 263 553 329 –7 732 –1,4 283 647 269 682
1) Uppgifterna om specialundervisning på deltid har samlats in om elever på hösten 2009 som fått specialundervisning på deltid under läsåret 2009–2010. Varje elev förekommer bara en gång i tabellen efter primär orsak till specialundervisning på deltid. Till dem som fått specialundervisning på deltid räknas också med de elever som tagits in eller överförts till specialundervisning och som förutom övriga specialundervisningsarrangemang fått specialundervisning på deltid.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2010, Tabellbilaga 5. Grundskolelever som fått specialundervisning på deltid under läsåret 2009–2010 efter primär orsak till specialundervisning 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2010/erop_2010_2011-06-09_tau_005_sv.html