Liitekuvio 11. Internetin käyttö tiedon hankintaan julkisen hallinnon sivuilta vuonna 2012, osuus kaikista luokan yrityksistä

Liitekuvio 11. Internetin käyttö tiedon hankintaan julkisen hallinnon sivuilta vuonna 2012, osuus kaikista luokan yrityksistä

Lähde: Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen 09 1734 3206, Heidi Pirkola 09 1734 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. 2013, Liitekuvio 11. Internetin käyttö tiedon hankintaan julkisen hallinnon sivuilta vuonna 2012, osuus kaikista luokan yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/2013/icte_2013_2013-11-26_kuv_011_fi.html