Publicerad: 30.9.2008

De reviderade uppgifterna om EMU-underskottet och -skulden för år 2007 har kommit ut

Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter uppgick den offentliga sektorns EMU-överskott till 9,6 miljarder euro, dvs. 5,3 procent av BNP år 2007, då siffran år 2006 var 6,9 miljarder euro, dvs. 4,1 procent av BNP. Den statliga sektorns överskott steg från föregående år med 2,2 miljarder euro till 3,8 miljarder euro. Kommunsektorn uppvisade fortsättningsvis ett litet underskott, när underskottet år 2007 var 0,1 miljarder euro. Arbetspensionsanstalterna hade ett överskott på 5,4 miljarder euro. Övriga socialskyddsfonder visade ett överskott på 0,5 miljarder euro.

Den offentliga sektorns EMU-skuld minskade med 2,4 miljarder euro till 63,1 miljarder under år 2007. Statsskulden minskade med 2,9 miljarder och kommunernas skuld ökade med 0,5 miljarder euro. EMU-skuldens andel av BNP sjönk samtidigt till 35,1 procent från 39,2 procent året innan.

Jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2007 som publicerades i mars 2008 preciserades den offentliga sektorns sammanlagda överskott med 0,1 miljarder euro uppåt. Den offentliga sektorns skuld var däremot nästan oförändrad.

Detta framgår av de uppgifter som Statistikcentralen rapporterade till EU-kommissionen i september.

Den finländska offentliga sektorns EMU-underskott (-) och -skuld, i procent av BNP

Den finländska offentliga sektorns EMU-underskott (-) och -skuld, i procent av BNP

Källa: Den offentliga sektorns underskott och bruttoskuld enligt EMU-kriterier 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Sainio (09) 1734 2686, Matti Okko (09) 1734 3341, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (245,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.09.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2007/jali_2007_2008-09-30_tie_001_sv.html